Refinansiering uten sikkerhet

Oppdatert 10.03.2024

Oversikt over markedets beste lån for refinansiering av kredittkort og samle flere lån i ett

Utvidet søk

Juster lånebeløp

10.000 kr 600.000 kr

Juster nedbetalingstid

1 år 15 år

Lånebeløp / Nedbetalingstid

  Refinansiering av gjeld uten sikkerhet

  Dersom du står i en vanskelig økonomisk situasjon med gjeld uten sikkerhet har du helt sikkert vurdert flere muligheter for å bedre den. Da er sannsynligheten også stor for at du har kommet over refinansiering.

  Det er en rekke gode grunner til å refinansiere. Men dersom du skal få mest mulig ut av denne strategien må du også sette deg godt inn i hvordan den fungerer. Selv om refinansiering i og for seg selv er forholdsvis enkelt er det mange faktorer som vil gjøre det mer eller mindre gunstig for privatøkonomien din. I denne guiden går vi gjennom refinansiering uten sikkerhet fra a til å. Dersom du setter deg godt inn i informasjonen vil du være mye bedre rustet til å navigere markedet og skaffe deg et gunstig refinansieringslån. Men aller først: La oss ta en titt på hva refinansiering egentlig handler om sånn i bunn og grunn.

  I denne guiden
  • Viktig å vite om Refinansiering uten sikkerhet
  • Slik søker du om refinansiering uten sikkerhet
  • Prosessen ved refinansiering av gjeld
  • Nedbetaling av Refinansieringslån uten sikkerhet

  Viktig å vite om Refinansiering uten sikkerhet

  Hva er refinansiering uten sikkerhet?

  Når man refinansierer et lån flytter man det i praksis fra én långiver til en annen. Vi skal ta en titt på hvorfor og i hvilke situasjoner dette er en god idé i løpet av denne guiden. Men refinansiering handler egentlig bare om å flytte eksisterende gjeld over i et nytt lån.

  Si at du sitter med et forbrukslån som du ikke lenger er fornøyd med vilkårene på. Da kan du velge å søke om et nytt forbrukslån hos en annen långiver. Dersom du får en gunstigere rente eller bedre vilkår vil du selvfølgelig takke ja til det nye lånet.

  Når lånepengene dine er utbetalt bruker du lånebeløpet til å innfri det eksisterende lånet ditt. Og da har du i praksis refinansiert uten sikkerhet. Dette fungerer altså på akkurat samme måte som refinansiering av huslån, billån eller andre låntyper.

  Forskjellen er selvfølgelig den at på lån uten sikkerhet betaler man generelt veldig mye mer i renteutgifter enn man gjør på lån med sikkerhet. Derfor kan også refinansiering uten sikkerhet spare deg for ganske mye penger.

  Husk at selve poenget med å beste refinansiering er å skaffe seg gunstigere lånevilkår. Dette kan være i form av flere ting, som eksempelvis effektiv rentesats eller nedbetalingsstruktur. Men det er viktig å være obs på at meningen med refinansiering er at gjelden skal bli enklere for deg å betjene.

  Hvorfor bør man refinansiere uten sikkerhet?

  Dette er selvfølgelig også den største grunnen til å refinansiere. Hvis du kan skaffe bedre lånevilkår hos en annen långiver enn den du har gjelden din hos i dag er det ingen grunn til å ikke gjøre det. Du kan få følgende fordeler ut av refinansiering uten sikkerhet:

  • en lavere rentesats
  • en bedre nedbetalingsstruktur på lånet
  • en mer fleksibel långiver
  • flere midler frigjort til avdrag eller annet bruk

  Du har altså flere gode grunner til å refinansiere gjelden din. Når man refinansierer uten sikkerhet er det som oftest fordi man sitter med ugunstig kredittkortgjeld eller smålån på bok. Vi skal ta en grundig titt på disse situasjonene om litt.

  Først kan det være greit å gå gjennom hvilke situasjoner som er absolutt mest gunstige for refinansiering uten sikkerhet. Det er nemlig i noen lånetilfeller at du kan spare en god del mer penger på denne løsningen enn andre.

  Du har sittet med lånet en stund: Husk på at långiver alltid gjennomfører en kredittsjekk av deg når du søker om lån uten sikkerhet. Enten dette er i form av kredittkort, smålån eller forbrukslån vil banken gjøre en vurdering av privatøkonomien din.

  Det betyr også at dersom ting har endret seg for deg økonomisk, eksempelvis med en høyere inntekt, er sannsynligheten stor for at du kan få bedre vilkår på lånet. Rentemarkedet kan også ha endret seg generelt.

  Du sitter med mer enn ett lån uten sikkerhet: I disse tilfellene vil refinansiering uten sikkerhet så å si alltid lønne seg. Det handler om flere forskjellige ting, men i prinsippet er det fordi du betaler dobbelt opp med renter og andre gebyrer på gjelden din.

  Rente på refinansiering uten sikkerhet

  Dersom du skal refinansiere uten sikkerhet er poenget som nevnt å spare deg selv for penger. Når det er snakk om gjeld, enten på kredittkort, smålån eller i forbrukslån, vil derfor effektiv rente ha mye å si for hvor gunstig refinansieringen blir.

  Det vil være mest logisk å refinansiere i et forbrukslån, altså et lån uten sikkerhet. Her kan du låne inntil 600.000 kroner, og har derfor stor kapasitet til å samle opp gjelden din. Renten på forbrukslån ligger høyt, i alle fall hvis man sammenligner med lån med sikkerhet.

  Allikevel er refinansiering uten sikkerhet et slags unntakstilfelle. Her kan du regne med å få en gunstigere rente enn på et annet lån uten sikkerhet. Visse långivere tilbyr refinansiering med nominell rente helt ned i 6,99%.

  Vær imidlertid oppmerksom på at refinansiering uten sikkerhet forholder seg til to forskjellige rentesatser. Disse er nominell og effektiv rente. Sistnevnte er den du må betale og ligger alltid litt høyere enn den nominelle renten. Men du kan uansett regne med en gunstig effektiv rentesats når du refinansierer.

  Grunnen til at renten ligger såpass lavt på forbrukslån til refinansiering handler både om lånebeløpet og konkurransen på markedet. Tommelfingerregelen med lån uten sikkerhet er at et høyere lånebeløp vil medføre en lavere effektiv rente.

  I tillegg til dette er samtlige långivere av forbrukslån interesserte i å kapre deg som kunde. Dersom de kan få flyttet gjelden din over til sin bank vil de uansett tjene penger – selv når de tilbyr deg en lavere rente. Sånn sett er markedskonkurransen gunstig når du vurderer refinansiering uten sikkerhet.

  Gebyrer på refinansiering uten sikkerhet

  Gebyrene på et refinansieringslån vil være de samme som på forbrukslån ellers. Det er generelt to gebyrer man kommer over når man velger refinansiering uten sikkerhet i forbrukslån.

  Etableringsgebyr: Dette er et engangsgebyr du betaler når du oppretter låneavtalen med den nye långiveren din. Det er stor variasjon i etableringsgebyret til forskjellige tilbydere av refinansiering uten sikkerhet – dette kan ligge på alt fra 600 til 2000 kroner.

  Termingebyr: Termingebyret betales ved hver termin, altså hver måned sammen med avdraget ditt og renteutgifter. Det er vanlig at termingebyr på lån uten sikkerhet ligger på mellom 30 og 50 kroner.

  Både etableringsgebyr og termingebyr vil ha innvirkning på den effektive rentesatsen du får tilbud om når du søker om refinansieringslån. Derfor er det gunstig å holde disse så lave som mulig i utgangspunktet.

  Nedbetalingstid på refinansiering uten sikkerhet

  Dersom du sliter med ugunstig gjeld er du sannsynligvis bekymret for hvor lang tid det vil ta deg å bli kvitt den. I dette henseende er det viktig å være realistisk med tanke på privatøkonomien din. Derfor bør du også velge en nedbetalingsstruktur som er håndterbar når du refinansierer uten sikkerhet.

  Nedbetalingsstrukturen på refinansieringslån følger den samme som forbrukslån. Det betyr at du kan velge mellom fastsatt og fleksibel nedbetalingstid, såfremt banken godkjenner søknaden din. Hvilken struktur som passer best vil avhenge av privatøkonomien din.

  Med en fastsatt nedbetalingstid velger du et antall år lånet skal være nedbetalt innen. Hos tilbydere av forbrukslån ligger denne perioden vanligvis på mellom 3 og 15 år. Med en lengre nedbetalingsperiode vil månedsavdragene dine være lavere. Lånet vil imidlertid bli dyrere totalt sett.

  Fleksibel nedbetaling gir deg full frihet med tanke på lånet ditt. Da kan du selv velge hvor mye du ønsker å betale i avdrag fra måned til måned. Det man imidlertid skal være obs på med en slik struktur er at man må ha et godt grep om privatøkonomien. Hvis ikke er det fort gjort å skyve gjelden foran seg lenger enn det som egentlig er nødvendig.

  Slik søker du om refinansiering uten sikkerhet

  Når vi da har tatt en titt på akkurat hvordan refinansiering uten sikkerhet fungerer er det naturlig å gå gjennom hvordan søknadsprosessen foregår.

  Hvem kan søke om refinansiering uten sikkerhet?

  Når du skal refinansiere uten sikkerhet følger du samme vilkår som på forbrukslån ellers. Her er det stor variasjon i långivernes individuelle retningslinjer. Dette handler om hvor stor risiko den enkelte kreditor er villig til å ta ved å innvilge et refinansiering av lån til deg.

  Følgende minimumskrav vil allikevel gjelde for samtlige långivere:

  • Du må ha fylt 18 år
  • Du må ha fast inntekt
  • Du må være bosatt i Norge
  • Du kan ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger

  Lovverket har fastsatt at man må være myndig for å ta opp gjeld i Norge. Derfor er det ingen forbrukslån til refinansiering som har lavere aldersgrense enn 18 år. Det finnes også de som krever at du har fylt 20, 23 eller til og med 25 år.

  Når du skal refinansiere uten sikkerhet tar du opp et forbrukslån. Disse lånene fungerer slik at långiver ikke tar noen pant på lånet. Konsekvensen av dette er at din privatøkonomi blir stående som eneste bærebjelke for gjelden.

  Da er det også naturlig at kreditorene har et krav om at du må ha fast inntekt for å søke. Selv om noen kun krever at du har fast jobb vil andre ha minimumskrav til inntektsnivået ditt. Dette kan ligge på alt fra 100.000 til 200.000 kroner i året.

  Videre må du også være bosatt i Norge for å søke om refinansiering uten sikkerhet i forbrukslån. Noen långivere vil stille krav til hvor lenge du har bodd i landet for å få søke. Og helt til sist: Du kan ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger når du søker om forbrukslån.

  Kredittkortgjeld og refinansiering uten sikkerhet

  Som nevnt over er det spesielt to situasjoner hvor det vil være gunstig å søke om refinansiering uten sikkerhet. Kredittkortgjeld er den absolutt største grunnen til å refinansiere. Renten på utestående beløp er skyhøy og du har også mulighet til å skyve gjelden foran deg nærmest i det uendelige.

  For å søke om refinansiering på kredittkortgjeld er det først og fremst viktig at du lager en oversikt over vilkårene på kredittkortet ditt. Dette er nødvendig informasjon for å vurdere tilbudene om refinansieringslån opp mot den eksisterende gjelden din.

  Finn fram ting som effektiv rente, termingebyr, minste månedsbeløp og resterende gjeld. Til sist bør du også bruke en lånekalkulator for å regne ut hvor mye kredittkortgjelden vil koste deg i det lange løp. Dersom du har gjeld på mer enn ett kredittkort er det lurt å gjøre tilsvarende for alle sammen.

  Fordi både rente og gebyrer er dyre på kredittkort vil det nesten alltid lønne seg å refinansiere denne gjelden. Det eneste du trenger å gjøre er å søke om ønsket lånebeløp (altså gjelden du sitter med) og bruke dette til å innfri kredittkortgjelden din.

  Smålån og refinansiering uten sikkerhet

  Smålån, og spesielt flere smålån, er på lik linje med kredittkort svært lite gunstige å ha på bok. Her betaler du også en høy effektiv rente, som vil tære på privatøkonomien dersom du ikke kvitter deg med lånet så raskt som mulig.

  Altså vil det være gunstig for deg å refinansiere smålån, eller flere smålån, i et forbrukslån. Dersom du kan kombinere denne gjelden med kredittkortgjeld vil dette også være gunstig. Følg samme prosedyre som for kredittkortene og hent ut effektiv rente, resterende gjeld og minste månedlige innbetaling på smålånet eller lånene.

  Deretter kan du begynne å søke om refinansiering uten sikkerhet i forbrukslån. Hvis du allerede har gjort dette forarbeidet vil det være enkelt å se hvor mye penger du kan spare på refinansieringen.

  Refinansier forbrukslån

  Som nevnt over kan mye ha forandret seg siden du tok opp forbrukslånet ditt. Du kan ha fått bedre privatøkonomi, en høyere kredittscore, eller så kan markedet generelt ha endret seg. Med stadig flere tilbydere som kommer på banen er dette absolutt ingen umulighet.

  Derfor kan det godt hende at refinansiering av et eksisterende forbrukslån også kan være en god idé. Her er det viktig å se på ting som renten du betaler i dag, totalkostnaden av lånet, og når du kommer til å bli gjeldfri.

  Prosessen ved refinansiering av gjeld

  Slik refinansierer du uten sikkerhet, steg for steg.

  Sett opp en god oversikt over gjelden din

  Selv om situasjonene rundt en gunstig refinansiering vil variere er det allikevel visse steg du bør følge for å få så mye som mulig ut av den. Og steg 1 er altså å lage en skikkelig gjeldsoversikt. For å spare penger må du ha klart for deg hvor mye gjelden din koster deg i dag.

  Start med å sette opp en liste over alle gjeldspostene dine. Her kan du eksempelvis følge denne strukturen:

  Gjeldspost: Kredittkort 1
  Resterende gjeldsbeløp: 50.000 kroner
  Effektiv rente: 26,82%
  Minste månedsbeløp: 600 kroner
  Totalkostnad på gjelden (nedbetalingstid 3 år, med faste avdrag): 70.612 kroner

  Det kan være lurt å sette opp dette i et Excel-ark, slik at det blir enkelt å summere alle rentebeløpene dine. Når all gjelden er satt opp er det lurt å gjøre nettopp dette. Hvor mye kommer denne gjelden til å koste deg slik den står i dag?

  For de aller fleste vil dette være mer enn nok motivasjon til å se etter refinansiering uten sikkerhet. Her kan du regne med en veldig mye mer kompetitiv rente. Uansett lånebeløp handler dette om at lån uten sikkerhet er lån, mens kredittkort er tiltenkt forbruk.

  Dette er også bakgrunnen for at gjeld på kredittkort er så kostbar. Det er egentlig ikke meningen at du skal opparbeide deg gjeld med disse kortene. Et lån, derimot, har en strukturert nedbetalingsplan, og i så måte tar långiver en noe lavere risiko enn en kortutsteder. Da blir også renten billigere for deg.

  Saumfar markedet etter bedre tilbud

  Når du har klart for deg hvor mye gjelden du sitter med koster deg i dag vil det være enklere å vite hva slags vilkår som vil spare deg for penger. Men for å få mest mulig ut av refinansiering uten sikkerhet bør du bruke litt tid på å saumfare markedet.

  Det finnes et hav av aktører på banen. Alle kniver om å kapre deg som kunde, og det bidrar til å drive prisene ned. Dersom du virkelig drar nytte av dette kan du spare enda noen tusenlapper på å refinansiere.

  Start med å sile ut de aktørene som ikke spesialiserer seg på refinansiering uten sikkerhet. Husk på at du er ute etter en långiver som ønsker å gi deg et kompetitivt tilbud. Da vil erfaring med refinansiering være gunstig.

  Etter du har funnet frem til de aktuelle långiverne bør du søke for å fremskaffe reelle rentetilbud. Selv om det kanskje står oppført en rentesats på bankens nettsider vil det alltid gjennomføres en kredittvurdering av deg. Derfor er en søknad eneste måten å skaffe et korrekt tilbud på.

  Søk om refinansiering uten sikkerhet og bytt långiver

  Etter du har søkt kan du sammenligne tilbudene dine og finne frem til det som vil være best for din privatøkonomi. Husk å se på ting som effektiv rente, nedbetalingsstruktur og hvor mye du vil spare på den tiltenkte nedbetalingsperioden.

  Når du har tatt valget ditt er det bare å takke ja til det aktuelle lånetilbudet. Dersom du har valgt en aktør som spesialiserer seg på refinansiering uten sikkerhet bør du dra nytte av dette. Det er helt vanlig at disse bankene tilbyr tjenester i forbindelse med refinansieringen.

  Den vanligste er at den nye långiveren din rydder opp i refinansieringen for deg. Hvis du sitter med gjeld flere steder kan dette være spesielt gunstig. Da vil kreditor sørge for at lånebeløpet ditt går til de forskjellige gjeldsbeløpene dine og innfrir dem.

  Dette sparer deg for tid, og sørger også for at lånet går til det du hadde tenkt; nemlig selve refinansieringen. Etter denne prosessen er overstått er det bare å betjene det nye forbrukslånet i henhold til nedbetalingsstrukturen din.

  Nedbetaling av Refinansieringslån uten sikkerhet

  Nå blir det imidlertid viktig å huske på at selv om du har refinansiert sitter du fortsatt med gjeld. Og det vil være gunstig for privatøkonomien din å kvitte seg med denne gjelden, uansett hvilken situasjon du befinner deg i.

  Kartlegg betalingsevnen din

  For å effektivisere nedbetaling av refinansieringslånet ditt må du først og fremst finne ut av hvilken betalingsevne du har. Dette handler om å fastsette hvor mange penger du kan bruke på nedbetaling av gjeld i måneden. Som vil spare deg for enda flere utgifter i det lange løp.

  Hvis du ikke allerede har et skikkelig budsjett for privatøkonomien bør du sette opp dette. Skriv opp inntekter, faste utgifter og gjennomsnittlig månedsforbruk. For å få mest mulig ut av budsjettet ditt er det lurt å strukturere det med litt detalj. Da er det lettere å se hvor du eventuelt kan spare inn penger til gjelden din.

  Trekk faste utgifter og månedlig forbruk fra inntekten din. Pengene du sitter igjen med er de du i praksis kan bruke på ekstra nedbetaling av gjeld. Allikevel er det viktig at du lager en realistisk nedbetalingsplan i utgangspunktet. Hvis ikke er det fort gjort å gi opp på hele nedbetalingen.

  Gi deg selv litt godt med slingringsmonn i hverdagen. Uforutsette ting forekommer hele tiden, og da er det godt å ha litt penger til overs. Derfor er en god tommelfingerregel å tenke at du skal bruke cirka 60% av ekstramidlene dine på gjeldsnedbetaling.

  Sett opp en god nedbetalingsplan

  Når du har dette beløpet klart for deg må du sette opp en skikkelig nedbetalingsplan. Denne vil hjelpe deg gjennom hele nedbetalingsløpet. Hvis du holder deg til den vil du også spare en god del ekstra penger.

  Ved å refinansiere har du allerede gjort privatøkonomien din en stor tjeneste. Men hvis du bruker en nedbetalingsplan kommer du til å spare enda mer på lånene dine.

  En nedbetalingskalkulator for gjeld vil gjøre det enkelt å sette opp nedbetalingsplanen din. Her legger du inn gjeldspostene dine, startdato for nedbetalingen, og månedsbudsjettet ditt til avdrag. Når nedbetalingskalkulatoren har all informasjonen den trenger vil den regne ut en nedbetalingsplan for deg.

  I tillegg sier kalkulatoren også noe om hvor mye du vil spare på å følge nedbetalingsplanen, samt hvor mye raskere du blir gjeldfri. Dette er altså en gyllen mulighet til å spare enda mer på å refinansiere.

  Du kan velge mellom fire strategier i nedbetalingskalkulatoren. Disse har litt forskjellige strukturer, men alle vil hjelpe deg til å bli gjeldfri raskere. Felles for samtlige nedbetalingsstrategier er at de betjener én gjeldspost av gangen.

  Bruk tidligere renteutgifter på reelle avdrag

  Når du har satt opp nedbetalingsplanen din er det bare å sette i gang. Husk at når det kommer til refinansiering i forbrukslån har nedbetalingstid mye å si for totalkostnaden av lånet ditt. Du vil få lavere månedsavdrag med en lengre nedbetalingsperiode, ja. Men prisen for lånet i det lange løp vil bli dyrere.

  Derfor er det også lurt å bruke renteutgiftene du har spart på refinansieringen på ytterligere nedbetaling av gjelden din. Jo mer du klarer å kvitte deg med i avdrag, også etter du har refinansiert, jo gunstigere er det.

  Dette er helt enkelt fordi refinansieringslån uten sikkerhet fungerer som annuitetslån. Her beregnes rentene av det resterende gjeldsbeløpet ditt hver eneste måned. Da er det også logisk at en redusert nedbetalingstid vil medføre et rimeligere lån totalt sett.

  Selv om det kan være kjipt å prioritere gjelden sin er det viktig å huske på hvorfor du refinansierte i utgangspunktet. Dersom du både sparer penger på refinansiering uten sikkerhet, og betjener gjelden raskere, slipper du mange tusen kroner i renteutgifter.

  Bruk en anbudsside til å refinansiere uten sikkerhet

  Det er som nevnt viktig å gjøre seg kjent med markedet for å få mest mulig ut av refinansiering uten sikkerhet. Allikevel vil det være en tidkrevende oppgave å søke hos alle de aktuelle tilbyderne individuelt – men du må søke for å få et reelt rentetilbud.

  Derfor er det også en god idé å benytte seg av en anbudsside når du skal refinansiere uten sikkerhet. Dette er tjenester som gjør det mulig for deg å søke hos flere långivere med én enkelt søknad.

  På anbudssiden trenger du kun å fylle inn ønsket lånebeløp (altså eksisterende gjeld), samt nedbetalingstid og noen personopplysninger. Søknaden din videresendes deretter til anbudssidens samarbeidspartnere, som så utarbeider lånetilbud til deg.

  Fordi bankene vet at de konkurrerer om deg som kunde vil de lage så kompetitive refinansieringslån som mulig. I løpet av kort tid mottar du de beste tilbudene i retur, og har dermed spart både tid og penger.

  Husk på at hver enkelt anbudsside kun samarbeider med et utvalg av banker. Derfor kan det være lurt å søke hos flere, eller velge den anbudssiden med flest samarbeidspartnere. Jo bedre oversikt du skaffer deg, jo mer vil du spare på å refinansiere uten sikkerhet.

  --

  Dersom du bruker informasjonen fra denne guiden vil du være på god vei til å skaffe deg et gunstig refinansieringslån. Husk at poenget med denne strategien er bedre vilkår; altså en lavere rente, en bedre nedbetalingsstruktur – og penger spart for deg i det lange løp.