Lån uten sikkerhet

Oppdatert 01.12.2022

Oversikt over lån uten sikkerhet i Norge

Utvidet søk

Juster lånebeløp

10.000 kr 600.000 kr

Juster nedbetalingstid

1 år 15 år

Lånebeløp / Nedbetalingstid

  Lån uten sikkerhet

  Hvis du har vurdert å ta opp et lån uten sikkerhet har du helt sikkert oppdaget at det er mye å sette seg inn i. Jo mer informasjon du sitter med i forkant av søknadsprosessen din, jo sterkere stiller du til å skaffe deg et skikkelig gunstig lån.

  Det finnes et hav av tilbydere på markedet, som alle kniver om å kapre deg som kunde. For å ende opp med det beste lånet mulig blir det derfor viktig å innhente informasjon om alle aktuelle lån. I denne guiden går vi gjennom alt du trenger å vite for å ta opp, betjene og nedbetale et lån uten sikkerhet. Du får også tips til hvordan du kan skaffe deg en god markedsoversikt på rekordtid, slik at du ender opp med et så billig lån som mulig.

  I denne guiden
  • Viktig å vite om Lån uten sikkerhet
  • Hvordan søke Lån uten sikkerhet
  • Slik betjener du Lån uten sikkerhet
  • Nedbetaling av Lån uten sikkerhet
  • Slik finner du det billigste Lånet uten sikkerhet

  Viktig å vite om Lån uten sikkerhet

  Hva er lån uten sikkerhet?

  Lån uten sikkerhet kalles også for forbrukslån, og markedet for denne låntypen har eksplodert i Norge de seneste årene. På bakgrunn av dette finnes det i dag en rekke forskjellige tilbydere av forbrukslån, både i form av dedikerte långivere og enkle banktjenester hos større banker.

  Du kan låne mellom 5000 og 600.000 kroner i lån uten sikkerhet i dag. Det er variasjon blant de forskjellige långiverne i hvilke lånebeløp som tilbys. Men hos de fleste vil dette ligge på mellom 10.000 kroner og noen hundre tusen kroner.

  Selve prinsippet bak et lån uten sikkerhet ligger også i navnet. Dette er lån der kreditor ikke stiller noen krav til sikkerhet for å innvilge lånet til deg. I motsetning til lån med sikkerhet der det tas pant i bolig eller andre eiendeler er altså forbrukslån usikrede lån.

  Dette har både positive og negative sider ved seg. Den største fordelen med lån uten sikkerhet er at de fleste med fast inntekt kan få innvilget dem. Dette gjør finansiering enkelt og mer realistisk for en større porsjon nordmenn enn lån med sikkerhet tilrettelegger for.

  Ulempen med lån uten sikkerhet er nettopp at de er risikofylte. Når långiver ikke tar pant på lånet ditt blir betalingsevnen din den eneste bærebjelken for lånet. Det medfører også at lån uten sikkerhet kommer med noen ganske betydelige kostnader.

  Rente på lån uten sikkerhet

  Den største og mest åpenbare av disse er renten du betaler på lån uten sikkerhet. Det er helt vanlig at denne ligger på mellom 15% og 20%. Dersom man sammenligner med lån med sikkerhet, som boliglån og billån, er dette en skyhøy rentesats. Ser du etter en mer kortsiktig løsning kan rentene på et sms-lån eller smålån være enda høyere.

  Grunnen til at rentesatsen er så høy på forbrukslån er nettopp at lånet er uten sikkerhet. Da tar banken en stor risiko med lånet. De har ingen annen sikring for at du kommer til å klare innbetalingene enn din private betalingskapasitet.

  Derfor må også renten beregnes høyt. Dette er både for at kreditor skal være sikker på din økonomiske kapasitet før lånet innvilges. Men det er også prisen du må betale for å skaffe et lån med raske penger uten sikkerhet.

  Tommelfingerregelen på lån generelt er at risikoen banken tar vil uttrykkes i effektiv rente. Dersom du skaffer deg et boliglån med sikkerhet og full belåningsgrad på huset vil renten settes høyere enn dersom du har en større egenkapital. Slik er det også med lån uten sikkerhet. Jo sterkere din privatøkonomi er, jo gunstigere vil rentesatsen din bli.

  Det er videre viktig å være obs på at renten på lån uten sikkerhet uttrykkes i to forskjellige tall. Disse kalles for nominell og effektiv rente. Nominell rente er som oftest rentesatsen kreditor reklamerer med, mens effektiv rente er det du faktisk må betale på lånet ditt.

  Tenk på nominell og effektiv rente som husleie uten og med utgifter. I effektiv rente beregnes ting som rentes rente, termingebyr og administrasjonsgebyr. Derfor vil denne rentesatsen alltid ligge noe høyere enn nominell rente.

  Gebyrer på lån uten sikkerhet

  Når det er snakk om effektiv rente på et lån uten sikkerhet blir det også viktig å være klar over hvilke gebyrer lånet har. Disse vil nemlig påvirke den effektive rentesatsen og gjøre forskjellen mellom nominell og effektiv rente større eller mindre.

  De vanligste gebyrene på lån uten sikkerhet er som følger:

  Etableringsgebyr: Dette er et engangsgebyr du betaler ved oppstart av låneperioden din. Det er vanlig at etableringsgebyret ligger på mellom 900 og 1100 kroner. Du kan imidlertid også komme over lån med etableringsgebyr helt ned i 650 kroner, og helt opp mot 2000 kroner.

  Termingebyr: Dette er gebyret du betaler ved hver termin, altså hver måned, på lånet ditt. Du kan tenke på det som et fakturagebyr, men i prinsippet er dette pengene långiver tar seg betalt for å administrere lånet ditt fra måned til måned. Termingebyr ligger gjerne på mellom 30 kroner og 50 kroner.

  Du kan også komme over ting som administrasjonsgebyr, fakturagebyr og lignende, men som oftest er det etablerings- og termingebyr som vil komme i tillegg til lånet ditt og renten. Husk på at gebyrene beregnes inn i den nominelle renten, sammen med rentes rente, for å fastsette effektiv rentesats. Derfor er det gunstig å holde dem så lave som mulig.

  Nedbetalingstid på lån uten sikkerhet

  Den siste faktoren du bør være obs på når du skal ta opp et lån uten sikkerhet er nedbetalingstiden på lånet. Denne tilbys i to forskjellige strukturer på markedet i dag: fastsatt nedbetalingstid og fleksibel nedbetalingstid.

  Den fastsatte nedbetalingstiden ligger som oftest på mellom 3 og 15 år, men du finner også långivere som tilbyr nedbetalingstid helt ned i 1 år. Dette vil avhenge av lånebeløpet de aktuelle kreditorene tilbyr.

  Med en lengre nedbetalingsperiode vil du få lavere månedsavdrag på lånet ditt. Det er fordi lånebeløpet og rentene spres over en lengre tidsperiode. Totalkostnaden på lån uten sikkerhet vil imidlertid bli høyere med en lang nedbetalingstid.

  Fleksibel nedbetalingstid på lån uten sikkerhet blir stadig mer populært. Dette er en nedbetalingsstruktur uten en fastsatt frist på lånet. Altså har du som låntaker mulighet til å administrere lånet akkurat slik det passer for din økonomi.

  Fordelen med dette alternativet er at du kan velge å betale mer eller mindre på gjelden din ettersom privatøkonomien endrer seg. Det eneste kravet fra långiver er at du betaler rentene dine ettersom månedene går.

  Ulempen med en fleksibel nedbetalingsperiode er at det er enkelt å skyve lånet foran seg nesten i det uendelige. Med tanke på totalkostnaden på lån uten sikkerhet vil dette være ugunstig. En lengre nedbetalingstid medfører et dyrere lån i det lange løp.

  Hvordan søke Lån uten sikkerhet

  Lurer du på om du kan søke om lån uten sikkerhet? Her er det flere faktorer å være obs på, som alle vil ha innvirkning på rentesats og vilkår du ender opp med på forbrukslånet.

  Hvem kan søke om lån uten sikkerhet?

  Långiverne har forskjellige retningslinjer for hvilken risiko de er villige til å ta når de innvilger forbrukslån. Det betyr også at det vil være variasjon i hvilke minimumskrav du må innfri for å kunne søke om lån uten sikkerhet. Allikevel er det visse ting absolutt alle lånsøkere må oppfylle:

  • Du må være over 18 år
  • Du må ha fast inntekt
  • Du må være bosatt i Norge

  Det er ulovlig å ta opp gjeld dersom du ikke er myndig. Derfor er også den absolutt laveste aldersgrensen på lån uten sikkerhet 18 år. Allikevel vil det være visse långivere som har sin aldersgrense på 20, 23 eller til og med 25 år.

  I og med at betalingsevnen din er den eneste sikkerheten långiver har å gå på når de skal vurdere en søknad er inntekt også viktig. Dette vil være den eneste bærebjelken for lånet.

  På bakgrunn av dette vil samtlige seriøse tilbydere av lån uten sikkerhet stille krav om at du har fast inntekt. Noen banker har også minimumskrav til inntektsnivå, ofte på rundt 200.000 kroner i brutto årsinntekt.

  Videre må du være bosatt i Norge for å søke om lån uten sikkerhet. Visse långivere har krav til hvor lenge du må ha vært registrert i Folkeregisteret for å kunne søke. Så er det i tillegg til disse tre ett siste minimumskrav samtlige tilbydere stiller til søkerne sine, og dette handler om registrerte betalingsanmerkninger.

  Betalingsanmerkninger og lån uten sikkerhet

  Dersom du ikke innfrir utestående gjeld i en inkassosak vil du få registrert en betalingsanmerkning på deg. Dette er som en svart prikk i den økonomiske boka, og vil telle svært negativt når du skal søke om lån uten sikkerhet.

  Per i dag finnes det faktisk ikke en eneste långiver av forbrukslån på det norske markedet som innvilger søknader til søkere med en registrert betalingsanmerkning. Med tanke på risikovurdering er dette ganske enkelt å forstå.

  Når du har en betalingsanmerkning registrert er dette bevis på at du har misligholdt et tidligere økonomisk forhold. I og med at privatøkonomien din er den eneste sikkerheten långiver har for lånet vil dette rimeligvis telle svært negativt.

  Hvis du har en registrert betalingsanmerkning og ønsker å søke om lån uten sikkerhet blir det derfor viktig at du kvitter deg med denne. Heldigvis er ikke betalingsanmerkninger permanente. Dersom du innfrir den utestående gjelden vil anmerkningen slettes hos kredittopplysningsbyråene.

  Slik fastsettes lånebeløpet på lån uten sikkerhet

  Hvis du har vurdert å søke om lån uten sikkerhet har du sikkert et ønsket lånebeløp i hodet. Selv om en långiver tilbyr forbrukslån på opptil 500.000 kroner og du innfrir minimumskravene er det imidlertid ingen automatikk i at du vil få innvilget lånet du ønsker deg.

  Igjen kommer vi tilbake til risikovurderingen banken gjennomfører av deg når du søker om forbrukslån. Denne handler i bunn og grunn om å etablere hvilken kapasitet du har til gjeldsnedbetaling fra måned til måned.

  Derfor vil lånebeløpet du får tilbud om alltid ta utgangspunkt i risikovurderingens konklusjon. Dersom du ikke har mer enn 3000 kroner i månedskapasitet kan ikke banken innvilge et lån som koster deg 7000 ved hver termin.

  Ofte vil långiver se på om nedbetalingstiden kan justeres for å innvilge lånebeløpet ditt. Da er det imidlertid viktig at du husker hvor negativt en lengre nedbetalingsperiode er for totalkostnaden på lånet.

  Men inntektsnivået ditt og den økonomiske kapasiteten du har i hverdagen vil altså være de viktigste faktorene når lånebeløpet beregnes. En sterk privatøkonomi og høyere inntektsnivå vil medføre et høyere lånebeløp og visa versa.

  Kredittscore og lån uten sikkerhet

  Her kommer vi også inn på en svært viktig faktor som er med på å bestemme hvilket lån du blir sittende med etter søknadsprosessen din. Når du søker om lån uten sikkerhet og signerer vil du også godkjenne at banken uthenter kredittopplysningene dine. Denne informasjonen er avgjørende for lånevilkårene du får tilbud om.

  Kredittopplysningsbyråene i Norge tildeler alle personer med kreditthistorikk det som kalles for kredittscore. Dette er en poengsum som sier noe om sannsynligheten for at du vil pådra deg en betalingsanmerkning de neste 12 månedene.

  En høy kredittscore betyr en lavere risiko for betalingsanmerkning. En lav kredittscore betyr en høyere risiko for betalingsanmerkning. Banken vil alltid ta høyde for kredittscoren din når de utarbeider lånetilbudet ditt. Derfor vil det også være gunstig for deg å ha en så god kredittscore som mulig når du søker om lån uten sikkerhet.

  Faktorer som påvirker kredittscoren din er:

  • betalingsanmerkninger
  • inntektsnivå
  • endring i inntektsnivå (spesielt dersom du har gått ned i inntekt)
  • hyppig adresseendring
  • alderen din
  • om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende

  Kredittscore sier altså noe om hvor sterk privatøkonomi du har. Dersom du kan kvitte deg med betalingsanmerkninger og legge frem en ryddig økonomi for långiver er sannsynligheten større for at du får lånet ditt innvilget.

  Vurder din egen betalingsevne før du søker om lån uten sikkerhet

  Det er selvfølgelig sant at kreditor gjennomfører en kredittsjekk av deg for å fastsette lånetilbudet ditt. Men du bør allikevel være oppmerksom på at långiver er interessert i å godkjenne lånesøknaden din. Det er tross alt lån de tjener penger på.

  For at du ikke skal ende opp med en gjeldssituasjon du ikke kan håndtere blir det derfor viktig å vurdere din egen betalingsevne før du søker om lån uten sikkerhet. Sett opp et budsjett for privatøkonomien din og se på faste inntekt og utgifter. Husk også på å beregne det gjennomsnittlige månedsforbruket ditt.

  Pengene du har til overs etter du har trukket utgifter og forbruk fra inntekter er det du potensielt kan bruke på gjeldsnedbetaling. Husk på å gi privatøkonomien godt med slingringsmonn. Du bør altså ikke låne slik at du blir for hardt presset i hverdagen.

  Ta høyde for uforutsette utgifter og husk på å spare i en bufferkonto slik at du er sikret mot sykdom og eventuell arbeidsledighet. Det kan være lurt å tenke at du bare skal bruke cirka 60% av pengene du har til overs på gjeldsnedbetaling.

  Slik betjener du Lån uten sikkerhet

  Lurer du på hvordan forbrukslån kan brukes og bør disponeres? Det er flere ting du bør tenke på med hensyn til hvordan du administrerer lån uten sikkerhet.

  Bruksområder for lån uten sikkerhet

  En av de største fordelene med lån uten sikkerhet er at du kan bruke lånebeløpet akkurat slik du vil. Når långiver ikke stiller krav til sikkerhet har de heller ingen formening om hvordan du skal bruke pengene du får innvilget i lånet. Derfor kan forbrukslån brukes akkurat slik man ønsker.

  Det vanligste bruksområdet for lån uten sikkerhet er oppussing og utbedring av bolig. I første halvdel av 2016 brukte over en tredjedel av de som tok opp forbrukslån lånebeløpet sitt på dette. Men du kan også bruke et lån uten sikkerhet på ting som:

  • refinansiering av ugunstig gjeld
  • generelt forbruk
  • bil og båt
  • reise
  • bryllup
  • finansiering av førerkort
  • investering
  • møbler og andre kostbare gjenstander

  Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hvordan du kan bruke et lån uten sikkerhet. Men det betyr på ingen måte at det er lurt å låne i det uendelige.

  Slik bør du fastsette ønsket lånebeløp

  Husk på at et lån uten sikkerhet er ugunstig gjeld å sitte med. Her betaler du skyhøye renteutgifter som vil koste deg dyre dommer i det lange løp. Dette bør du også tenke på når du tar opp lånet i utgangspunktet.

  Det er nemlig en veldig god idé å fastsette lånebeløpet ditt på bakgrunn av hva du faktisk trenger. Unngå å trekke et cirka-beløp ut av ingenting. Her er det viktig å tenke nøye gjennom hva du egentlig skal bruke pengene på, og hva utgiftene vil bli i realiteten.

  Sammenlign forskjellige tilbydere og sett deg litt inn i markedet for det du skal bruke lånet på. Enten dette er oppussing eller kjøp av båt er det lurt å tenke nøkternt dersom du skal finansiere med et lån uten sikkerhet.

  Sett opp noen forskjellige alternativer – dersom du skal bruke håndverkere er det eksempelvis lurt å legge ut jobben på anbud slik at du får de beste tilbudene på plass. Etter du har lagt sammen alle utgiftene dine vil du sitte med lånebeløpet du bør søke om. Ikke fall for fristelsen og søk om flere tusen mer enn det du kommer til å trenge.

  Budsjetter for lånebeløpet ditt

  I forbindelse med dette blir det også viktig at du budsjetterer for lånebeløpet ditt. Dette er kanskje spesielt viktig dersom du låner til generelt forbruk eller reise, bryllup eller lignende. Her er det fort gjort at utgiftene går litt over stokk og stein, og at du blir sittende med mer gjeld enn det som er nødvendig.

  Når du har fått utbetalt lånebeløpet ditt er det derfor viktig at du holder deg til budsjettet. Bruk pengene der du hadde tenkt å bruke dem, og sørg gjerne for å forhåndsbetale der dette er mulig. Hvis lånebeløpet blir stående på konto for lenge er sannsynligheten stor for at du vil bruke deler av det på andre ting enn du hadde planlagt.

  Nedbetaling av Lån uten sikkerhet

  Når du har fått tatt opp et lån uten sikkerhet bør ditt neste fokus være å effektivisere nedbetalingen av det så mye som mulig. Det vil du spare mye penger på i det lange løp.

  Derfor er det lurt å nedbetale lån uten sikkerhet raskt

  Som vi har vært inne på flere ganger vil en lengre nedbetalingstid for lån uten sikkerhet medføre et dyrere lån. Men hvorfor er det egentlig sånn? Svaret ligger i at forbrukslån fungerer som alle andre annuitetslån.

  Prinsippet med disse lånene er at rentene beregnes av resterende gjeldsbeløp ved hver termin. Altså legges det renter til avdraget ditt hver eneste måned. Da er det også logisk at en lengre nedbetalingstid vil medføre et dyrere lån totalt sett.

  Dersom banken kalkulerer renter i 10 år i stedet for 5, for eksempel, vil de beregnes 60 ganger mer. Når resterende gjeldsbeløp brukes som utgangspunkt for utregningen vil dette være ugunstig for deg.

  Her er et eksempel som illustrerer hvor mye nedbetalingstid har å si for totalkostnaden på et lån uten sikkerhet:

  5 års nedbetalingstid
  Lånebeløp: 150.000 kroner
  Effektiv rente: 16,97%
  Totalkostnad: 217.795 kroner

  10 års nedbetalingstid
  Lånebeløp: 150.000 kroner
  Effektiv rente: 16,97%
  Totalkostnad: 299.157 kroner

  Med 5 år lengre nedbetalingstid blir altså lånet 81.362 kroner dyrere. Dette er penger du i stedet kunne ha brukt på avdrag, eller andre ting.

  Kartlegg betalingsevnen din for effektiv nedbetaling

  For å effektivisere nedbetalingen din så mye som mulig er det først og fremst viktig at du kartlegger betalingsevnen din. Da gjør du i prinsippet det samme som du gjorde da du sjekket hvor mye du potensielt kunne betjene i lån uten sikkerhet.

  Den eneste forskjellen er at du nå har én ytterligere månedskostnad, nemlig månedsavdraget ditt til kreditor. Pengene du sitter igjen med etter du har trukket faste utgifter og gjennomsnittlig forbruk fra inntekt er penger du i prinsippet kan bruke på gjeldsnedbetaling.

  Dersom du ønsker å spare penger på gjelden din vil dette også være et lurt trekk. Jo mer du betaler i månedsavdrag, jo mer vil nedbetalingsperioden reduseres. Husk på at du må være realistisk når du kartlegger betalingsevnen din. Du bør fortsatt ha litt penger til overs i måneden for å ta høyde for uforutsette utgifter og lignende.

  Lag en nedbetalingsplan til gjelden

  Når du har fastsatt månedsbeløpet du har til disposisjon kan du lage en skikkelig nedbetalingsplan for gjelden din. Til dette formålet er det lurt å bruke en nedbetalingskalkulator. Denne vil gjøre det enkelt for deg å se hvor mye penger du kan spare på å effektivisere nedbetalingsperioden din.

  For å bruke kalkulatoren må du ha følgende informasjon om ditt lån uten sikkerhet:

  • effektiv rente
  • resterende gjeldsbeløp
  • minste påkrevde månedsavdrag til långiver

  Deretter kan du sette inn informasjonen i nedbetalingskalkulatoren. Dersom du har gjeld på kredittkort eller i smålån i tillegg til i lån uten sikkerhet bør du legge inn disse postene også. Privatøkonomien din vil styrkes av å bli gjeldfri, eller i alle fall å sitte med mindre gjeld.

  Det er viktig å velge riktig strategi når man skal kvitte seg med lån uten sikkerhet. I nedbetalingskalkulatoren over kan du velge mellom fire forskjellige strategier som alle vil hjelpe deg på veien mot gjeldfrihet. Felles for samtlige er at du betjener én gjeldspost av gangen.

  Etter du har lagt inn valgene og informasjonen din vil nedbetalingskalkulatoren regne ut en nedbetalingsplan til deg. Denne viser hvor mye penger du sparer, og hvor mye raskere du vil bli gjeldfri. Dette kan fungere som god motivasjon mens du jobber på gjelden din.

  Slik finner du det billigste Lånet uten sikkerhet

  For å få mest mulig lån for pengene dine er det viktig å gjøre seg godt kjent med markedet for denne låntypen.

  Derfor bør du dra nytte av markedskonkurransen på lån uten sikkerhet

  Det råder en enorm markedskonkurranse blant tilbyderne av lån uten sikkerhet i dag. I tillegg kommer det også stadig nye aktører på banen. Konkurranse er alltid gunstig for deg som skal ta opp et lån.

  Dette tvinger nemlig tjenesteleverandørene til å tilby gunstige og kompetitive låneavtaler for å kapre deg som kunde. Dersom du drar nytte av konkurransen kan du ende opp med å spare en god del penger på lånet ditt.

  Fordi långiverne har forskjellige retningslinjer for risikovurdering kan det godt hende at du får et bedre tilbud hos den tredje enn den første kreditoren du søker hos. Men dette er også poenget: du er nødt til å søke for å få full oversikt over tilbudene dine.

  Ulempen med en slik strategi for lån uten sikkerhet er selvfølgelig at det er tidkrevende. Hvis du må sitte i timevis og måle aktuelle lån opp mot hverandre kan det være vanskelig å ikke gå i surr.

  Bruk en anbudsside til å søke om lån uten sikkerhet

  Dette er grunnen til at du bør bruke en anbudsside til å søke om lån uten sikkerhet. Disse tjenestene er gratis og uforpliktende å bruke. Samtidig gir de deg en skikkelig oversikt over lånealternativene dine på null komma niks.

  For å bruke anbudssiden legger du inn personopplysningene dine, samt ønsket lånebeløp og nedbetalingstid. Deretter vil søknaden videresendes til bankene anbudssiden samarbeider med. Disse vet at de konkurrerer om deg og vil derfor utarbeide kompetitive lånetilbud.

  I løpet av kort tid får du de beste av disse i retur. Deretter er det bare å velge å vrake. Husk på at anbudssidene kun samarbeider med et utvalg av långiverne som tilbyr lån uten sikkerhet. For å få best mulig oversikt gjør du derfor lurt i å bruke flere anbudssider i søknadsprosessen din.

  --

  Dersom du har satt deg inn i denne guiden for lån uten sikkerhet er sannsynligheten stor for at du er godt rustet til å navigere lånemarkedet – og skaffe et så gunstig og rimelig forbrukslån som mulig.